Náš strojový park:

CNC frézovanie:
 - max. upínacia plocha stola
850 x 510 mm
 - max. pozdĺžny posuv stola (x)
650 mm
 - max. priečny pohyb stola (y)
560 mm
 - max. zvislý pohyb vreteníka (z)
560 mm
 - rozsah otáčok
5 až 8000 ot/min
 - zásobník nástrojov
20 ks
 - štvrtá os – otočný stôl CNC 201 R
 
Frézovanie:
 - max. upínacia plocha stola
1300×300 mm
 - max. pozdĺžny posuv stola
820 mm
 - max. priečny pohyb stola
355 mm
 - max. zvislý pohyb vreteníka
440 mm
Sústruženie:
 - pri maximálnom točnom priemere nad ložami 340mm je dĺžka 900 mm
 - pri maximálnom točnom priemere nad suportom 220 mm je dĺžka 1000 mm
 - pri maximálnom točnom priemere nad suportom 365 mm je dĺžka 800 mm
Vŕtanie:
- Klasické vŕtačky:  
 - max. priemer otvoru 32 mm
Brúsenie:
- Na plocho :  
 - max.  šírka / výška / dĺžka 600 / 200 / 200 mm
 - max. rozmery    1500 x 3000 mm
 - hrúbky materiálu 0,5 – 6 mm
 - max. hrúbka  6 mm
 - max. šírka 2000 mm
Strihanie:
 - max. hrúbka  6 mm Fe , 3mm Nerez
 - max. šírka 3000 mm
Tvarové pálenie – LASER:
 - max. rozmery   
1500 x 3000 mm
 - hrúbky materiálu
0,5 – 20 mm
CNC Ohraňovací lis 160 ton:
 - max. hrúbka 
6 mm
 - max. šírka
3050 mm
Dierovanie:
 - menovitá sila    
50 t
 - max. hrúbka
20 mm
 - max. priemer
40 mm
 - strihanie profilov „L“
Max 100mm x 100mm x 10mm
 - tyč plochá
max. 300mm x 15mm
Ohýbanie:
 - max. hrúbka 
2 mm
 - max. šírka
1000 mm
Delenie:
- Pálením: max. hrúbka
20 mm
- Pásovou pílou: max. šírka
320 mm
Zváranie:
- Čierne plechy: 
 - CO2        
 - elektródou
 - plameňom
- Nerezové plechy:
 - CO2
 - argónom TIG    
 - elektródou
- Pájkovanie        
Opravy a rekonštrukcie stroj. zariadení:
- Zváraných
- Montovaných:
 - max. rozmery dielcov
3000/2000/2500 mm
 - max. hmotnosť

3000kg

 

 

Povrchové úpravy:
- Nanášanie farby:

Základnú farbu dodávame my.
Ostatné povrchové úpravy ( pieskovanie, práškové farby, zinkovanie ) zabezpečujeme u našich externých dodávateľov.